Filmszakos hírek

MA FELVÉTELI 2012

A Filmtudomány MA felvételi időpontjai:

A. Írásbeli vizsga: 2012. május 29−június 1. között beérkezően postán vagy személyesen

B. Szóbeli vizsga: 2012. június 21−22. és június 25. (A pontos beosztást levélben kapják meg a felvételizők.)

A. Írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga a következő anyagok benyújtásából áll:

– Motivációs levél, amelyben motivációja ismertetése mellett a jelölt kitér speciális
érdeklődési területére is.
– Az MA leendő szakzáró-dolgozatának tervezete, az ehhez kapcsolódó tanulmányi és kutatási
terv és előzetes bibliográfia (az érdeklődési terület részletesebb bemutatása, valamint egy
ezzel kapcsolatos, részben a jelölt által is olvasott művekből álló bibliográfia).
– A filmes vonatkozású tanulmányokat igazoló leckekönyv másolata. Ha nincsen elég
előtanulmánya filmes tárgyakból, akkor tíz bölcsész tárgy eredményét kérjük.
– Életrajz, a jelölt eddigi szakmai eredményeinek bemutatása (ösztöndíj, publikáció,
konferenciarészvétel, filmes munka, fesztiválszervezés stb.).
– Egy tudományos igényű filmes tárgyú írásbeli munka. Ez lehet szakdolgozat vagy
szemináriumi dolgozat, de lehet bármilyen publikált vagy nem publikált filmes tárgyú írás.
– Kérjük, hogy akik sikeres felvételijük esetén speciális gyakorlati képzésre (filmkészítő
szakirányra) szeretnének jelentkezni, mellékeljék valamilyen filmes/mozgóképi munkájukat
CD-n vagy DVD-n (a lemezen tüntessék fel nevüket és a munka címét)!

Az írásbeli anyagokat a személyesen vagy postán lehet eljuttatni tanszékünkre:

Személyes leadás: 2012. május 29−június 1. 10-14 óra között
ELTE BTK, Budapest, 1088 Múzeum krt. 6-8. Főépület, II. em. 251. szoba
Kérjük a borítékra írják rá: Filmtudomány MA írásbeli, valamint tüntessék fel rajta a nevüket
és a felvételi azonosítójukat !

Postára adás: Kérjük, hogy a postán beküldött anyagokat az alábbi címre küldjék ajánlva, és
legkésőbb 2012. május 30-ig adják postára:
ELTE BTK Filmtudomány Tanszék Titkársága
Budapest, 1088 Múzeum krt. 6-8. Főépület, fsz. 38.
Kérjük a borítékra írják rá: Filmtudomány MA írásbeli, valamint tüntessék fel rajta a nevüket
és a felvételi azonosítójukat !

B. Szóbeli vizsga: 2012. június 21−22. és június 25.
(A pontos beosztást levélben kapják meg a felvételizők.)

Szóbeli vizsga:

– A hallgató által az írásbeli részeként beadott anyagok megbeszélése.

– A jelentkező MA szakzáródolgozati tervével, témájával kapcsolatos kérdések, az MA
kutatási tervhez szükséges filmes előképzettség felmérésére irányuló kérdések.
– Filmismeret, tájékozódás a filmtörténetben, filmesztétikai ismeretek felmérése.

Bibliográfia a szóbeli vizsgára való felkészüléshez:
A motivációs levélben megjelölt téma szakirodalma, elsősorban az az irodalomjegyzék és
filmlista, melyet a jelentkező állított össze az írásbeli vizsga részeként.

A 2012 tavaszi félévben államvizsgázó hallgatók leckekönyvük másolatát beadhatják utólag,
a szóbeli vizsgán a diplomájukkal és egyéb kiegészítésekkel együtt.
Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára hozzák magukkal az írásbeli anyagok átvételéről kapott
bizonylatot vagy a postai ajánlóvevényt!

 

 

Az írásbeli vizsga eredményei már megtekinthetőek az az ELTE Bölcsészkar honlapján, ezen a helyen.