Konferencia

IDENTITÁSOK ÉS VÁLTÁSOK

Identitások és váltások címmel interdiszciplináris szümpózium lesz az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában 2012. december 6-án és 7-én.

Helyszín : MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem (Budapest, I. Táncsics Mihály utca 7.)
Az MTA BTK intézeteinek együttműködésével szervezi az MTA BTK Filozófiai Intézet Filozófiatörténeti Kutatócsoportja és „A magyar filozófiatörténet narratívái (1792–1947)” OTKA-témacsoport.

A konferencián a 19–20. századi Közép-Európa olyan központi jelenségeiről lesz szó, mint a kommunikációs formák és közegek (át)alakulása, újak kialakulása; a nyelvi, kulturális, nemzeti, világnézeti, vallási, nemi, foglalkozásbeli, társadalmi réteget illető és egyéb – egyéni és kollektív – identitások keletkezése és változásai, az ezek közötti átmenetek és váltás; az e változásokból, illetve a különböző kommunikációs közegek, jelrendszerek, kultúrák, szokásrendszerek, identitások találkozásából adódható feszültségek, konfliktusok. Az előadások egy részét külön izgalmassá teszi, hogy e tematikus kérdéseket a tudomány- és gondolkodástörténet közegében vizsgálják, mégpedig oly módon, hogy a tudományos reflexió történetének, változásainak elemzése egyszersmind a kérdésnek magának is a vizsgálatává válik – a reflexió elemzése ekképp a reflexió tárgyáról nyújt belátásokat.

További információk, frissítések ezen az oldalon találhatóak, illetve a program az előadások absztraktjaival ide kattintva érhető el.